360 Clinic hiện đang hợp tác với Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe OC để cung cấp vắc-xin phòng cúm.

Ai sẽ thanh toán cho vắc-xin phòng cúm của tôi?

Vắc-xin phòng cúm được cung cấp miễn phí hoặc “không mất chi phí tiền túi” cho quý vị.

Vắc-xin phòng cúm có thể bảo vệ tôi khỏi COVID-19 không?

Đây không phải là vắc-xin phòng COVID, nhưng việc bảo vệ quý vị khỏi cúm sẽ giúp quý vị chống lại nhiễm trùng đường hô hấp trên có thể làm suy yếu hệ miễn dịch của quý vị.

Tại sao nên tiêm vắc-xin phòng cúm?

Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) khuyến cáo tất cả mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên nên tiêm vắc-xin.

Quý vị hiện đang mắc COVID-19?*
Quý vị hiện đang cách ly kiểm dịch cho COVID-19?*
Quý vị có đang nhận dịch vụ hoặc đã từng nhận dịch vụ tại bất kỳ cơ quan nào sau đây không?*
  • 17th Street Testing, Treatment and Care
  • APAIT
  • Radiant Health Centers
  • ShantiOC
  • Public Law Center
Quý vị có phải là người thân của ai đó đang nhận dịch vụ hoặc đã từng nhận dịch vụ tại bất kỳ cơ quan nào sau đây không?*
  • 17th Street Testing, Treatment and Care
  • APAIT
  • Radiant Health Centers
  • ShantiOC
  • Public Law Center

Cảm ơn quý vị! Tuy nhiên, rất tiếc là quý vị không đủ tiêu chuẩn tham gia sự kiện tiêm vắc-xin phòng cúm này.

Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến chương trình Flu Cinic, nhưng rất tiếc, theo các hướng dẫn của CDC, quý vị không đủ tiêu chuẩn tiêm vắc-xin phòng cúm vào thời điểm này.

Thông Tin Nhân Khẩu của Quý Vị

Thông Tin Liên Hệ Chi Tiết của Quý Vị

Thông Tin Địa Chỉ Chi Tiết của Quý Vị

Biểu Mẫu Chấp Thuận

Tôi đã đọc hoặc đã được nghe giải thích về Tuyên Bố Thông Tin về Vắc-xin dành cho vắc-xin cúm mùa và hiểu các rủi ro cũng như lợi ích của nó.

TÔI CHẤP THUẬN cho 360 Clinic và nhân viên phòng khám tiêm vắc-xin này cho tôi hoặc con tôi có tên ở phần trên của biểu mẫu này. Tôi cũng muốn tham gia vào Cơ Quan Đăng Ký Chủng Ngừa California (CAIR).

TÔI CHẤP THUẬN cho 360 Clinic và nhân viên phòng khám tiêm vắc-xin này cho tôi hoặc con tôi có tên ở phần trên của biểu mẫu này. Tuy nhiên, tôi KHÔNG muốn tham gia vào Cơ Quan Đăng Ký Chủng Ngừa California (CAIR).

Bạn chỉ có thể chọn chữ cái đầu thứ hai hoặc thứ ba. Không thể chọn cả hai

Địa Điểm

Vui lòng chọn địa điểm mà quý vị muốn tham dự

Chọn ngày

Vui lòng chọn một trong các ngày trống.

Chọn giờ

Vui lòng chọn một trong các giờ trống

Vui lòng chọn một trong các giờ trống

Đã xác nhận cuộc hẹn của quý vị.

Mã xác nhận

Hãy nhớ mang theo ID và mã xác nhận của quý vị đến cuộc hẹn.

Trang xác nhận

Quý vị hiện đang mắc COVID-19?
Quý vị hiện đang cách ly kiểm dịch cho COVID-19?

Thông Tin Nhân Khẩu của Quý Vị

Tên Heather
Họ Locke
Ngày sinh 20/02/1990
Họ của mẹ trước khi kết hôn Locke
Giới tính Female
Chủng tộc Asian
Sắc tộc Hispanic or Latino

Thông Tin Liên Hệ Chi Tiết của Quý Vị

Loại điện thoại Mobile
Số điện thoại 9153595831
Email x@gmail.com

Thông Tin Địa Chỉ Chi Tiết của Quý Vị

Địa chỉ đường 7037 Rose Ave
Phòng/Căn hộ
Thành phố Orlando
Tiểu bang Florida
Mã Zip 32746